Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, […]

Read More  

Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i namenjena je korisnicima koji […]

Read More  

Pojam skenera slika se odnosi na optički ulazni uređej koji omogućava da se crtež, fotografija ili štampani, odnosno rukopisni tekst […]

Read More  

Blindruk štampa je tehnika štampe tj. utiskivanja detalja na odredjeni materijal bez boje, dobijeni otiska je reljefastog oblika. Pogodan je […]

Read More