Štancovanje i bigovanje

bigovanje-stancovanje-stamparija-pekograf

Alati za štancovanje su graficki alati koji se koriste za isecanje, bigovanje, perforaciju i ricovanje razlicitih grafičkih materijala, najčešće papira i kartona.
Sistem prizvodnje se sastoji iz sečenja podloge u koju se ugrađuju različite štanc linije, zatim se linije savijaju u željni oblik i konačno se ugrađuju u podlogu.


Povezane objave