Ofset štampa

stamparija-ofset stampa

Ravna ofset štampa spada u tehnike indirektne štampe, što znači da se boja sa forme ne prenosi direktno na podlogu, nego se prethodno prenosi na gumenu pokrivku (koja je postavljena na ofsetni cilindar) a zatim sa nje na materijal za štampu.
Kod ravne štampe štampajući i neštampajući elementi nalaze se u istoj ravni, a međusobno se razlikuju po svojim fizičko-hemijskim karakteristikama.
Štamparska forma je tako pripremljena da su štampajuće površine prijemčive za boju a odbijaju vodu, dok neštampajuće površine primaju vodu a posle vlaženja odbijaju boju.

Ofset stampa je najrasprostranjeniji vid štampe kako kod nas tako i u svetu i uglavnom se koristi za štampu srednjih i većih tiraža.

Štamparija Pekograf raspolaže sa Heidelberg Speedmaster B2 mašinom koja omogućava visok kvalitet ofset štampanja.


Povezane objave