Zlatotisak

zlatotisak-stamparija-pekograf

Blindruk štampa je tehnika štampe tj. utiskivanja detalja na odredjeni materijal bez boje, dobijeni otiska je reljefastog oblika. Pogodan je za izradu na vizit kartama, pozivnicama kao i na rokovnicima i sličnoj galanteriji.

Zlatotisak štampa je slična blindruk štampi samo što se preko reljefa dodaje folija u raznim bojama (zlatna, srebrna, crvena…). Takođe je pogodna za vizit karte, rokovnike itd.


Povezane objave