Digitalna štampa

pekograf-stamparija-xerox-digitalna stampa

Digitalna štampa podrazumeva direktnu povezanost računara u kojem se obavlja digitalna priprema i štamparske mašine i namenjena je korisnicima koji štampaju male tiraže a u kratkom vremenskom roku. Sama tehnologija digitalne štampe omogućava da Vaše ideje i želje budu odštampane brzo i kvalitetno.

Štamparija Pekograf poseduje digitalnu mašinu XEROX VERSANT 180 koja omogućava jako visok nivo kvaliteta digitalne štampe.


Povezane objave